Garantie en Service bij Auto Hansen

Auto Hansen > Nieuws > Garantie en Service bij Auto Hansen

Garantie en Service bij Auto Hansen

June 5, 2018 / 548 Comments / 7018 / Nieuws
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Wij geven aan een particulier die bij ons een tweedehands voertuig koopt een garantie van 1 jaar voor alle gebreken die bestonden op het ogenblik van de levering van het voertuig. Onder particulier verstaan wij een natuurlijke persoon die, bij de aankoop, handelt in het kader van doeleinden die niet binnen het kader van een beroeps- of commerciële activiteit vallen.

Wij verbinden ons ertoe dat het geleverde voertuig conform is met wat aangekondigd en overeengekomen werd of nog conform is met wat de koper redelijkerwijs kon verwachten rekening houdend met de ouderdom, kilometerstand of prijs van het voertuig.

Elk gebrek waarvan de koper niet op de hoogte gebracht werd, wordt verondersteld al bestaan te hebben op het ogenblik van de levering (behoudens als wij het tegendeel kunnen bewijzen) en de herstelling hiervan valt onder de garantie. In de praktijk zullen alle gebreken, behalve gebreken te wijten aan slijtage of ouderdom, door ons ten laste genomen worden als wij niet kunnen aantonen dat het gebrek te wijten is aan iets anders dan de staat van het voertuig zoals ongeval, externe oorzaak, slecht gebruik,… De koper kan de garantie niet aanvoeren wanneer het gebrek te wijten is aan abnormaal gebruik van zijn voertuig, nalatigheid, een gebrek aan onderhoud of aan slecht onderhoud van zijn voertuig. De koper moet het voertuig bovendien gebruiken als goede huisvader en met naleving van het instructieboekje.

De tussenkomsten onder garantie moeten in onze werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaand akkoord kan de koper de herstelling in een andere werkplaats laten uitvoeren. De garantie is verbonden aan de verkoopovereenkomst en bestaat enkel tussen ons en de koper. De garantie wordt dus niet overgedragen bij het doorverkopen van het voertuig aan een nieuwe koper.

Deze garantie is conform met de wet van 1 september 2004.

Meer informatie op zichtopuwautogarantie.be

You Might Also Like

Nieuwe website online
June 5, 2018

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?
Get A Quote